Cadro Lenzo en branco

Lenzo en brancopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 220 x 170 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140010

Cadro Campo regado

Campo regadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 130 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140020

Cadro Pisada forte

Pisada fortepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 150 x 150 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140030

Cadro Apetito e horizonte

Apetito e horizontepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140040

Cadro Ofrecendo tenrura

Ofrecendo tenrurapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 80 x 80 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140050

Cadro Fartura no campo

Fartura no campopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140060

Cadro Pousados

Pousadospor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 80 x 80 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140070

Cadro Luz intensa

Luz intensapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 50 x 50 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140080

Cadro Tempestade no mar

Tempestade no marpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140090

Cadro Tempestade no mar II

Tempestade no mar IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140100

Cadro Tempestade no mar III

Tempestade no mar IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140110

Cadro Unha de mar

Unha de marpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140120

Cadro No mar

No marpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140130

Cadro No mar II

No mar IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140140

Cadro Horizontes I

Horizontes Ipor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140150

Cadro Horizontes II

Horizontes IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140160

Cadro Horizontes III

Horizontes IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140170

Cadro Horizontes IV

Horizontes IVpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140180

Cadro Arquitectura

Arquitecturapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140190

Cadro Paisaxe pretexto I

Paisaxe pretexto Ipor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140200

Cadro Paisaxe pretexto II

Paisaxe pretexto IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140210

Cadro Casa de campo

Casa de campopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140220

Cadro Certa paisaxe

Certa paisaxepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140230

Cadro Froita escusada

Froita escusadapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140240

Cadro Horizonte inclinado

Horizonte inclinadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140250

Cadro Por riba do horizonte

Por riba do horizontepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140260

Cadro Polo aire

Polo airepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140270

Cadro Paisaxe pretexto III

Paisaxe pretexto IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140280

Cadro Nubes

Nubespor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140290

Cadro No carro

No carropor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140300

Cadro Pastel volátil

Pastel volátilpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140310

Cadro Tipos de arquitectura

Tipos de arquitecturapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140320

Cadro Equilibrio

Equilibriopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140330

Cadro Balea

Baleapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140340

Cadro Casa

Casapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140350

Cadro Castela

Castelapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140360

Cadro No fogar

No fogarpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140370

Cadro Cálido

Cálidopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140380

Cadro Cálido II

Cálido IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140390

Cadro Cálido III

Cálido IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140400

Cadro Aguillón

Aguillónpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140410

Cadro No precipicio

No precipiciopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140420

Cadro Pasteis vivos I

Pasteis vivos Ipor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140430

Cadro Pasteis vivos II

Pasteis vivos IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140440

Cadro Pasteis vivos III

Pasteis vivos IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140450

Cadro Pasteis vivos IV

Pasteis vivos IVpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140460

Cadro Gañas de comer

Gañas de comerpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140470

Cadro Cabaliño

Cabaliñopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140480

Cadro Pálido I

Pálido Ipor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140490

Cadro Pálido II

Pálido IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140500

Cadro Pálido III

Pálido IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140510

Cadro Pálido IV

Pálido IVpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140520

Cadro Casiña

Casiñapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2014

lenzo en branco · ref lelb20140530

Cadro Fervores pálidos

Fervores pálidospor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130000

Cadro Zig zag de cores

Zig zag de corespor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130010

Cadro Flotando e partido

Flotando e partidopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130020

Cadro Entrañable situación

Entrañable situaciónpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130030

Cadro Paisaxe escusa

Paisaxe escusapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130040

Cadro Fogar

Fogarpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130050

Cadro Cores na paisaxe

Cores na paisaxepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130060

Cadro Carjado

Carjadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130070

Cadro Algo de brétema

Algo de brétemapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130080

Cadro Sen título

Sen títulopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130090

Cadro Baixo a nube

Baixo a nubepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130100

Cadro Nacemento no horizonte I

Nacemento no horizonte Ipor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130110

Cadro Nacemento no horizonte II

Nacemento no horizonte IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130120

Cadro Nacemento no horizonte III

Nacemento no horizonte IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 30 x 30 cm, 2013

lenzo en branco · ref lelb20130130