Cadro Bandeira

Bandeirapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060010

Cadro Bandeira II

Bandeira IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060020

Cadro Bandeira III

Bandeira IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060030

Cadro Bandeira IV

Bandeira IVpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060040

Cadro Bandeira V

Bandeira Vpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060050

Cadro Bandeira VI

Bandeira VIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060060