Nota xeral

Esta web é propiedad de Uxío López e foi elaborada por @oubiga durante o ano 2012. Presentouse o 5 de outubro de 2012 no Pazo de Torrado do Concello de Cambados - Pontevedra - España, durante a exposición Delicatessen.

A maioría dos contidos publicados nesta web son propiedade de Uxío López e están liberados baixo licenza by-nc-nd. Podes empregalos sempre que non teñas proveito económico deles, non os modifiques e digas de quen son. No caso de que os contidos non sexan de Uxío López especificarase expresamente a licenza dos mesmos.

As tipografías utilizadas na web son a Open Sans, deseñada por Steve Matteson e a Gentium Basic deseñada por Victor Gaultney.

Todas as fotos dos cadros presentes na web foron feitas por Uxío López e poden non representar fielmente a cor e a textura real dos mesmos. As dimensións dos cadros poden ter unha pequena variación.