Cadro Horizonte de cores

Horizonte de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110040

Cadro Manchas diversas

Manchas diversaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 153 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110050

Cadro Mans manchando

Mans manchandopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110060

Cadro Algo para fumar

Algo para fumarpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 180 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110070

Cadro Follas fumadas

Follas fumadaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110090

Cadro Follas fumadas II

Follas fumadas IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110100

Cadro Horizontal cousas

Horizontal cousaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090070

Cadro Tres obxectos

Tres obxectospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090080

Cadro Maza horizontal

Maza horizontalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090090

Cadro Nos cumios

Nos cumiospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090100

Cadro Cruces

Crucespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090110

Cadro Olleando

Olleandopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090130

Cadro A miña casiña

A miña casiñapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090160

Cadro Catro flores

Catro florespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090170

Cadro Tres con arume

Tres con arumepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090190

Cadro Tres con arume II

Tres con arume IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090200

Cadro Paisaxe mariño

Paisaxe mariñopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090210

Cadro Pousados

Pousadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090220

Cadro Vai derramar

Vai derramarpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090230

Cadro Pousado no cadrado

Pousado no cadradopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090240

Cadro Pousados no horizonte

Pousados no horizontepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 175 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090250

Cadro Manchas navieras

Manchas navieraspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 195 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090270

Cadro Vexetación insinuada

Vexetación insinuadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 205 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090290

Cadro Coas coroas nos pés

Coas coroas nos péspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 205 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090300

Cadro O círculo granate

O círculo granatepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090320

Cadro Tres cubos de cores

Tres cubos de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090330

Cadro Cubo enterrado

Cubo enterradopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090400

Cadro Cabeza enterrada

Cabeza enterradapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090410

Cadro Cubo na chaira

Cubo na chairapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090420

Cadro Ollo mirón

Ollo mirónpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090430

Cadro Obxecto na beira

Obxecto na beirapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090440

Cadro Manchado

Manchadopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090450

Cadro Para beber

Para beberpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090490

Cadro Cubo en azul

Cubo en azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080010

Cadro Explosión xeográfica

Explosión xeográficapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080030

Cadro Proceso cubo caixa

Proceso cubo caixapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080040

Cadro Once verdes

Once verdespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 180 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080050

Cadro Cinco cousas

Cinco cousaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080080

Cadro Manchas

Manchaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080100

Cadro Dezanove intres verdes

Dezanove intres verdespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080120

Cadro Cubos en azul

Cubos en azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080130

Cadro Metamorfosis

Metamorfosispor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080140

Cadro Con cabeza vermella

Con cabeza vermellapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080150

Cadro Tres escenas

Tres escenaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 167 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080160

Cadro Escena entre raias

Escena entre raiaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080170

Cadro Furando nas entrañas

Furando nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080180

Cadro Mixturado en azul

Mixturado en azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 146 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080200

Cadro Flores en verde

Flores en verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080210

Cadro Aliñados en verde

Aliñados en verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080220

Cadro Cores entrando no cubo

Cores entrando no cubopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080230

Cadro Nas entrañas

Nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080240

Cadro Bailarinas de cores

Bailarinas de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080250

Cadro Catro obxectos nas entrañas

Catro obxectos nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080260

Cadro As tres montañas

As tres montañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 180 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080270

Cadro Obxectos con azul e negro

Obxectos con azul e negropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 125 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080280

Cadro Extremos

Extremospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080300

Cadro Afroitados

Afroitadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080310

Cadro Paisaxe invertido

Paisaxe invertidopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080320

Cadro Xardín nas entrañas

Xardín nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080330

Cadro Muralla nas entrañas

Muralla nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080350

Cadro Sete machos e unha femia

Sete machos e unha femiapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080360

Cadro Nas entrañas un verde

Nas entrañas un verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080370

Cadro Nas entrañas puntos negros

Nas entrañas puntos negrospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080380

Cadro Tres obxectos perdéndose

Tres obxectos perdéndosepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080390

Cadro Pemento

Pementopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080400

Cadro Pousados no azul

Pousados no azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080420

Cadro Dezaoito intres

Dezaoito intrespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080430

Cadro Paisaxe chinés

Paisaxe chinéspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080440

Cadro Encaixado nas entrañas

Encaixado nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 142 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080450

Cadro Flor deitada

Flor deitadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080460

Cadro Polas entrañas camiño

Polas entrañas camiñopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080470

Cadro Caixa

Caixapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080490

Cadro Ondas

Ondaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080510

Cadro Casa

Casapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030020

Cadro Obxectos no fluído

Obxectos no fluídopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 125 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030030

Cadro Tres dentro

Tres dentropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 125 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030040

Cadro Esquina mampara

Esquina mamparapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030050

Cadro Escaleira deitada

Escaleira deitadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030060

Cadro Cubo transformado

Cubo transformadopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030070

Cadro Vexetación

Vexetaciónpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030080

Cadro Formas en azul e negro

Formas en azul e negropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030090

Cadro Pechados

Pechadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030100

Cadro Flor presa

Flor presapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 190 x 60 cm, 2001

horizontal · ref paht20010010

Cadro Cubos verdes

Cubos verdespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2001

horizontal · ref paht20010020