Cadro Vinte poetas e dous pintores

Vinte poetas e dous pintorespor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 270 x 200 cm, 2012

barullo branco · ref lebb20120010

Cadro Barullo franxas azuis

Barullo franxas azuispor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 160 x 200 cm, 2011

barullo branco · ref lebb20110010

Cadro Barullo invernal

Barullo invernalpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 146 x 146 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100005

Cadro Algo de nostalxia

Algo de nostalxiapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 146 x 146 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100010

Cadro Barullo navegando

Barullo navegandopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 146 x 146 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100020

Cadro Barullo casa branca

Barullo casa brancapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 162 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100030

Cadro Barullo con algo de amarelo

Barullo con algo de amarelopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100040

Cadro Comestible barullo

Comestible barullopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 146 x 146 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090010

Cadro Cumio axitado

Cumio axitadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 146 x 146 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090020

Cadro Barullo branco II

Barullo branco IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 146 x 146 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090030

Cadro Barullo salpicado

Barullo salpicadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090040

Cadro Plantación de pigmentos

Plantación de pigmentospor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090050

Cadro Amaños con follas

Amaños con follaspor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090060

Cadro Barullo outonal

Barullo outonalpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090070

Cadro Barullo de cores

Barullo de corespor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090080

Cadro Barullo neve conxelada

Barullo neve conxeladapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 162 cm, 2008

barullo branco · ref lebb20080010

Cadro Barullo con fondo amarelo

Barullo con fondo amarelopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 162 cm, 2008

barullo branco · ref lebb20080020

Cadro Barullo comestible

Barullo comestiblepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 162 cm, 2008

barullo branco · ref lebb20080030

Cadro Barullo paisaxe de outono

Barullo paisaxe de outonopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 300 x 200 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070010

Cadro Barullo laberinto

Barullo laberintopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 300 x 300 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070020

Cadro Barullo cumio

Barullo cumiopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 300 x 300 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070030

Cadro Alicatado barullo

Alicatado barullopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 190 x 190 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070040

Cadro Froitas acumuladas

Froitas acumuladaspor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 195 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070050

Cadro Bodegón vertical

Bodegón verticalpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 125 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070060

Cadro Comida barullo

Comida barullopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070070

Cadro Casa aberta

Casa abertapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 125 x 195 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060010

Cadro Barullo en bodegón azul

Barullo en bodegón azulpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 125 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060020

Cadro Observando o azul

Observando o azulpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060030

Cadro Vermello esmajado

Vermello esmajadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060040

Cadro Salpicados en vermello

Salpicados en vermellopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 100 x 100 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060050

Cadro Barullo branco

Barullo brancopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 160 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050010

Cadro Barullo cogollos

Barullo cogollospor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 160 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050020

Cadro Barullo carballeira

Barullo carballeirapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 160 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050030

Cadro Mira pa baixo

Mira pa baixopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 115 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050040

Cadro Barullo casa - estudio

Barullo casa-estudiopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 195 x 125 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050050

Cadro Barullo froitas

Barullo froitaspor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 190 x 190 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050060

Cadro Barullo algo pra comer

Barullo algo pra comerpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 190 x 190 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050070

Cadro Barullo testa laranxa

Barullo testa laranxapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lenzo, 190 x 190 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050080