Cadro Excusa florero

Excusa floreropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 175 cm, 2011

vertical · ref pavt20110010

Cadro Maceta cargada de cores

Maceta cargada de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 155 cm, 2011

vertical · ref pavt20110020

Cadro Vertical de cores

Vertical de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 175 cm, 2011

vertical · ref pavt20110030

Cadro Planta en fondo verde

Planta en fondo verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 145 cm, 2011

vertical · ref pavt20110080

Cadro Chovendo nun recipiente

Chovendo nun recipientepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2009

vertical · ref pavt20090010

Cadro Chovendo nun recipiente II

Chovendo nun recipiente IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2009

vertical · ref pavt20090020

Cadro Xarrón con nube

Xarrón con nubepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2009

vertical · ref pavt20090030

Cadro Persebada

Persebadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2009

vertical · ref pavt20090040

Cadro Casa e ponte

Casa e pontepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 180 cm, 2009

vertical · ref pavt20090050

Cadro Paisaxe en vertical

Paisaxe en verticalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 170 cm, 2009

vertical · ref pavt20090060

Cadro Maceta

Macetapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2009

vertical · ref pavt20090120

Cadro Para comer

Para comerpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 130 cm, 2009

vertical · ref pavt20090140

Cadro Para comer II

Para comer IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 145 cm, 2009

vertical · ref pavt20090150

Cadro Algo de cociña

Algo de cociñapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2009

vertical · ref pavt20090180

Cadro Cando hai sede

Cando hai sedepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 175 cm, 2009

vertical · ref pavt20090260

Cadro Flor vertical

Flor verticalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2009

vertical · ref pavt20090280

Cadro Dúas pezas

Dúas pezaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 135 cm, 2009

vertical · ref pavt20090310

Cadro Cumios apilados

Cumios apiladospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2009

vertical · ref pavt20090340

Cadro Nacemento de algo

Nacemento de algopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 170 cm, 2009

vertical · ref pavt20090350

Cadro No extremo negro

No extremo negropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 170 cm, 2009

vertical · ref pavt20090360

Cadro Medusas defectuosas

Medusas defectuosaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 125 cm, 2009

vertical · ref pavt20090370

Cadro Algo vexetal

Algo vexetalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 115 cm, 2009

vertical · ref pavt20090380

Cadro Vou comer

Vou comerpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 140 cm, 2009

vertical · ref pavt20090390

Cadro Chovendo sobre algo

Chovendo sobre algopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 155 cm, 2009

vertical · ref pavt20090460

Cadro Chuvia gorda

Chuvia gordapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2009

vertical · ref pavt20090470

Cadro Percebada

Percebadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2009

vertical · ref pavt20090480

Cadro Árbore e nube

Árbore e nubepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 185 cm, 2009

vertical · ref pavt20090500

Cadro Dous en vertical

Dous en verticalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2008

vertical · ref pavt20080020

Cadro A vida en brotes

A vida en brotespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2008

vertical · ref pavt20080060

Cadro A vida en brotes II

A vida en brotes IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2008

vertical · ref pavt20080070

Cadro Verticais con círculo

Verticais con círculopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 155 cm, 2008

vertical · ref pavt20080090

Cadro Subindo con forza

Subindo con forzapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 160 cm, 2008

vertical · ref pavt20080110

Cadro Onde pousar

Onde pousarpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2008

vertical · ref pavt20080190

Cadro Enfrontados

Enfrontadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 165 cm, 2008

vertical · ref pavt20080290

Cadro Obxecto vertical

Obxecto verticalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 130 cm, 2008

vertical · ref pavt20080340

Cadro Tres paus

Tres pauspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2008

vertical · ref pavt20080410

Cadro Columna de caixóns

Columna de caixónspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 150 cm, 2008

vertical · ref pavt20080480

Cadro Nacemento

Nacementopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 120 cm, 2008

vertical · ref pavt20080500

Cadro Copa oculta

Copa ocultapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 130 cm, 2003

vertical · ref pavt20030010

Cadro Azul e rosa

Azul e rosapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 60 x 140 cm, 2003

vertical · ref pavt20030020